به سایت شرکت ایران بافت خوش آمدید.

ایمیل:

info@iranbafttex.ir

NOKTA KALIP

NOKTA KALIP

این شرکت در زمینه تولید قطعات صندلی اداری در ترکیه فعالیت می کند .

این شرکت توانست در سال 2023 نمایندگی آن شرکت را بدست بیاورد .

 

https://noktakalip.com